06 - 57 17 46 57

Binnen onze gemeente worden per sectie pastorale teams gevormd. Ieder pastoraal team gaat bestaan uit een ouderling, een diaken en minimaal twee bezoekzusters- en/of -broeders. In een aantal secties (een sectie is het gedeelte van de gemeente waarin een ouderling werkzaam is) zijn die teams er al. Een aantal zusters en broeders doet dit pastorale werk al langer, sommigen nog maar kort en een enkeling moet nog beginnen. Een overzicht van broeders en zusters, die nu al pastoraal werk doen in een bepaalde sectie:

– bij ouderling Hein van Veluw: Cees Snapper;

– bij ouderling Bert van den Brink: Mariska van de Pol en Henk Schuurman;

– bij ouderling Jan van Dijk: Ina Straatsma en Evert Heining;

– bij ouderling Ton ten Klooster: Tiemen Pasterkamp en Henk van Loo;

– bij ouderling Johan Kelder: Jolanda Vlijm.

We hopen u de komende tijd nog meer namen te kunnen noemen van gemeenteleden, die mee gaan werken in het pastoraat.

X