In de dienst van zondag 5 juli zijn vier broeders bevestigd tot ambtsdrager, Henk van de Werken en Anne Meint Bouma als diaken en Harry van der Beek en Maarten Kroon als pastoraal ouderling.

Maarten Kroon krijgt sectie 1, de sectie waar voorheen Andries van den Bor werkzaam was. Harry van der Beek neemt sectie 6 voor zijn rekening en vervangt in deze sectie Ab de Kruijff. Met deze invulling is er voor iedere sectie weer een pastoraal ouderling beschikbaar. We zijn blij en dankbaar dat daarmee de kerkenraad compleet is en alle vacatures zijn vervuld.

We wensen de nieuwe broeders Gods zegen toe bij het werk in onze gemeente.

X