Hervormde wijkgemeente De Fontein gaat tot 1 juni door met het maken van korte internetdiensten. De eerste ‘uitzending’ op zondag 22 maart leverde positieve reacties op. Naast de internetdiensten komen er doordeweeks twee pastorale momenten, eveneens te volgen via kerkdienstgemist.nl en kerkomroep.nl.

Dat De Fontein langer doorgaat met diensten via internet heeft te maken met het besluit van de overheid om de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus te verlengen en aan te scherpen. Tot 1 juni zijn alle bijeenkomsten verboden. Daarmee is de grens van honderd personen vervallen.
Concreet betekent dit dat de fysieke kerkdiensten op Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren komen te vervallen.

Het blijft mogelijk online-kerkdiensten te verzorgen, dus ook de diensten die op zaterdagavond worden opgenomen in het kerkgebouw van De Fontein, zo blijkt uit een richtlijn van de Protestantse Kerk in Nederland. Zie: Richtlijnen rondom het coronavirus

Er zijn twee voorwaarden: kom alleen samen met de mensen die noodzakelijkerwijs aanwezig moeten zijn, en houd anderhalve meter afstand. Uiteraard houdt De Fontein zich aan deze voorschriften.

Positief

De eerste internetuitzending afgelopen zondag is positief ontvangen. Velen ervoeren in deze spannende tijd verbondenheid en steun. Wel bleek het programma soms te haperen, of moeilijk te laden. Deze signalen zijn doorgegeven aan de serviceproviders.

Voor mensen die het lastig vinden de internetdienst op te zoeken, komen er op de eerstvolgende weekbrief nadere instructies.

Er komt één internetdienst op Goede Vrijdag, één met Pasen en één met Pinksteren. De dienst op tweede paasdag vervalt. De internetdiensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en www.kerkomroep.nl (alleen met code).

Aanvankelijk was het idee op zondag op een vast tijdstip te gaan kijken. In de praktijk leverde dit problemen op bij de provider. Daarom kiest de kerkenraad nu voor spreiding: u kunt de dienst op zondag kijken op het tijdstip dat u past. Op verzoek van kijkers worden de digitale collectes via de app ‘Tikkie’ in beeld gebracht. Deze zijn ook te vinden op de weekbrief, en vanaf zondag ook op het openbare deel van onze website www.defontein-nijkerk.nl. U hoeft alleen maar te klikken op de button op de homepage van onze website.

Vaste voorganger

 Uit het oogpunt van veiligheid is ervoor gekozen geen beroep te doen op gastpredikanten voor de internetdiensten. Dat betekent dat onze wijkpredikant T.C. Verhoef de vaste voorganger is. Naast een wekelijks kindermoment komt er in elke ‘uitzending’ een jongerenmoment. Verder wordt onderzocht of voor jongeren (FON10ERS, LEV) een jeugddienst kan worden voorbereid, opgenomen en uitgezonden.

Op initiatief van de kerkenraad wordt ook bekeken of digitale middelen kunnen worden ingezet zodat gemeenteleden elkaar voor en na de internetviering kunnen ‘ontmoeten’. De bloemengroet gaat in de huidige vorm niet door. In plaats van bloemen krijgen gemeenteleden als groet en ter bemoediging een kaart. Met hen wordt tevens telefonisch contact opgenomen.

Pastorale momenten

Dominee Verhoef heeft het initiatief genomen om doordeweeks twee ‘pastorale momenten’ te verzorgen, te bekijken via kerkdienstgemist.nl en kerkomroep.nl. Hij vult deze momenten in met onze kerkelijk werkers. Nadere informatie volgt op de weekbrief.

De PKN onderzoekt op dit moment of het mogelijk is een digitale vorm van avondmaal te houden. De Fontein-kerkenraad wacht deze ontwikkeling af. Dat geldt ook voor een richtlijn voor de omgang met bruiloften en begrafenissen.

Voor vragen en/of meer informatie kunt u mailen naar scriba Henk van Asperen, scriba@defontein-nijkerk.nl.

 De kerkenraad

foto’s Arno Lambregtse

X