06 - 57 17 46 57

De kerkenraad blijft zich oriënteren over en een weg zoeken in het omgaan met homoseksuele gemeenteleden.

Zaterdag 11 mei was er in Barneveld een ontmoetingsdag voor iedereen die zich betrokken voelt bij homoseksuele jongeren in de kerk. Ook vond daar de presentatie plaats van het boek ‘Om het hart van homo’s – pastoraat aan homoseksuele jongeren’ van Herman van Wijngaarden.

Naar aanleiding daarvan hangt er een poster op het prikbord met vermelding van de website: www.hartvanhomos.nl. Wilt u hier over praten, dan kunt u contact opnemen met ouderling Bert van den Brink of Ton ten Klooster of met uw eigen ouderling.

X