06 - 57 17 46 57

Voor de beleidsontwikkeling van onze gemeente zijn drie werkgroepen gevormd. Eén daarvan is de werkgroep Veelkleurigheid en daar hebt u als gemeentelid iets van gemerkt toen u in februari gevraagd werd mee te doen aan een kleine enquête.

Op de laatste gemeenteavond is daar een korte terugblik op gegeven en we hopen hier als werkgroep nog een vervolg aan te geven. De afgelopen bijeenkomsten hebben we ons bezig gehouden met veelkleurigheid in het algemeen, waarom mensen verschillend zijn en hoe we omgaan met veelkleurigheid in de situatie van het samen gemeente zijn.

We willen goede aanbevelingen aan de kerkenraad geven, waarmee men zo concreet mogelijk aan de slag kan en we vinden het belangrijk om ook goed na te denken over de juiste vragen voor de enquête. Als het goed is hoort u dus nog van ons. De werkgroep Veelkleurigheid.

X