06 - 57 17 46 57

Enkele maanden geleden is het rekeningnummer van De Fontein gewijzigd. Over enkele maanden stopt de overstapservice. Nog niet iedereen heeft het nieuwe nummer aangepast bij het overmaken van de vrijwillige bijdrage. Daarom vragen wij u dat op korte termijn te doen. Het (nieuwe) bankrekeningnummer van de betaalrekening van De Fontein is NL08RABO0373725973 ten name van CvK De Fontein.

X