06 - 57 17 46 57

De stuurgroep communicatie is druk bezig met het opzetten van een magazine met interviews en (achtergrond)verhalen. Daarvoor hebben we uw hulp nodig.

We zijn op zoek naar mensen die ons redactieteam komen versterken. Dat betekent dat je meedenkt over het concept van het blad en de artikelen, en zo nodig een verhaal voor je rekening neemt.

Onze voorkeur gaat uit naar iemand onder de vijftig jaar.

Meer informatie bij Bram Houtman: bramhoutman@kpnplanet.nl.

X