De Fontein houdt in de online-kerkdiensten digitale collectes.

Via de QR-codes onderaan dit bericht kunt u een bijdrage aan de collecten doen. 

Hoe werkt het? Zie uitleg elders op deze website onder het kopje ‘nieuws’. U kunt zelf bepalen aan welke collectedoelen u geeft.

Collectes zondag 17 januari 2021

1e collecte: Studiefonds Gereformeerde Bond

https://tikkie.me/pay/DeFontein/pypmJuYE13o9NemCzwE4i5 

2e collecte: aflossing kerk

https://tikkie.me/pay/DeFontein/jvWfRgKZDSnmz7sXhnN9Ce 

Digitale zuilen: GZB

https://tikkie.me/pay/DeFontein/4CopdJucejkiUa3CS7gFUT 

Collecte Heilig Avondmaal: Eleos

https://tikkie.me/pay/DeFontein/erRDNqf4mmvPfuYztmZogT 

Mocht u de digitale collecte te ingewikkeld vinden dan kunt u natuurlijk altijd per bank doneren via rekeningnummer NL08 RABO 0373 7259 73 ten name van CvK De Fontein. Graag onder vermelding van het doel (zie hierboven).

1e collecte: Studiefonds Gereformeerde Bond

2e collecte: aflossing kerk

digitale zuilen: GZB

Collecte Heilig avondmaal: Eleos

X