Overzicht activiteiten

november

zondag01nov18:30FAITH JUNIOR18:30

zaterdag14nov16:00zaterdagmiddagmuziek16:00

zondag15nov18:30FAITH JUNIOR18:30

zondag29nov18:30FAITH JUNIOR18:30

december

zondag13dec18:30FAITH JUNIOR18:30

X