06 - 57 17 46 57

Beth Moore-studie

Op deze kring staan de studies van de evangeliste Beth Moore centraal.
De studie van Beth Moore ‘leven in vrijheid’ over het Bijbelboek Jesaja is leidraad voor de samenkomsten.

Dit seizoen start De Fontein met een ochtendgroep en een avondgroep. De ochtendgroep komt samen op woensdag en de avondgroep op donderdag.

Voor meer informatie: gemeenteopbouw@defontein-nijkerk.nl

X