06 - 57 17 46 57

Belijdeniscatechese

Belijdeniscatechisatie is een voorbereiding op het doen van geloofsbelijden en niet afhankelijk van een bepaalde leeftijd. Sommigen willen dat al in de tienerjaren en anderen doen het op latere leeftijd.

Nadat je deze catechese gevolgd hebt ben je niet verplicht om belijdenis te doen. Die stap doe je niet automatisch. Je hebt nagedacht, je doet het weloverwogen.

Meer informatie over belijdeniscatechese
Het komt voor dat mensen deze belangrijke stap, om belijdenis te doen maar steeds uitstellen.
Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Maar er zijn ook nogal wat misverstanden over het doen van belijdenis.

Enkele misverstanden:
dan mag je nooit meer twijfelen
je mag geen vragen meer hebben op geloofsgebied
je moet altijd serieus zijn
Je moet een perfect christen zijn
Je mag niks meer
 
Kleur bekennen
Belijdenis van het geloof doen is een vorm van kleur bekennen. We kunnen tegenover God niet neutraal blijven. Hij wil een relatie met je opbouwen.
Tijdens de belijdeniscatechisatie verdiepen we ons in wat wij geloven, het belang van de christelijke gemeente waarvan je deel mag uitmaken en de relatie tussen belijdenis doen en vieren van het heilig avondmaal.

Wat houdt belijdenis doen in?

Wie belijdenis doet, geeft antwoord op drie vragen:

1.    Geloof je in God: Vader, Zoon en Heilige Geest?
2.    Wil je Hem in je dagelijkse leven dienen?
3.    Wil je jezelf concreet als actief lid van de gemeente opstellen?

Wanneer?
Donderdag: 20:00 uur
Waar: De Fontein
Informatie:  dominee@defontein-nijkerk.nl

X