06 - 57 17 46 57

ANBI-status

De Belastingdienst heeft de Hervormde wijkgemeente (wba) De Fontein en de Protestantse Stichting De Fontein aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn uw giften (Kerkbalans etc.) aftrekbaar van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).
Op de website van de Belastingdienst kunt u onze vermelding controleren.

Protestante Stichting De Fontein
Hervormde wijkgemeente (wba) De Fontein
Diaconaal jaarverslag secretaris 2016

X