06 - 57 17 46 57

In de vergadering van het college van kerkrentmeesters op 7 oktober is de begroting voor 2020 voorlopig vastgesteld. In de vergadering van 14 november zal deze in de kerkenraad worden besproken.

Conform nieuwe regels van de Protestantse Kerk in Nederland wordt de begroting ook bekendgemaakt aan de gemeente. Deze week, tot 15 november,  is de begroting in zijn geheel ter inzage bij ondergetekende. Hiervoor wel graag een afspraak maken. Een andere mogelijkheid is om de begroting digitaal te ontvangen. Dit kan ook bij ondergetekende via penningmeester@defontein-nijkerk.nl.

We mogen erop vertrouwen dat God voor ons zorgt en ons zegent, maar ook dat God ons de verantwoordelijkheid geeft om samen kerk te zijn. Samen kerk, dus geef voor je kerk.
Namens het college van kerkrentmeesters,

Geert van de Ruitenbeek

X