De jaarlijkse boeldag in september kan volgend jaar alleen doorgaan als De Fontein een nieuwe locatie voor de inzameling van spullen vindt. Het huidige onderkomen waar vroeger de Jumbo zat, is helaas niet meer beschikbaar. Zonder inzamelpunt is het...